VERBİS KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNA TUTULACAKLAR

MAY 10

VERBİS kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacaklar

 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla (fiziksel) kişisel veri işleyenler.
 • Noterler
 • Dernekler
 • Sendikalar
 • Vakıflar
 • Siyasi Partiler
 • Avukatlar
 • Mali Müşavirler
 • Gümrük Müşavirleri
 • Arabulucular
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan ve ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlular

Kaynaklar:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/4233/2018-32

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5269/2018-68

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5270/2018-75

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı Kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5271/2018-87