Personelin yetkisini aşarak veya kötüye kullanarak kişisel verileri işlemesi

MAY 11

Personelin yetkisini aşarak veya kötüye kullanarak kişisel verileri işlemesi

Kuruluşlar nezdinde çalışanların, bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve  bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumlularınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Kaynaklar:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı ilke kararı

https://kvkk.gov.tr/Icerik/5248/2018-63